องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา OBt-TMSL

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๓ ลว. ๓ กรกฎาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๕ กรกฎาคม ๖๖  ๐๙.๑๙.

ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาศที่ ๓/๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๓ ลว.๔ เมษายน ๖๖) :รับเอกสาร ๕ เมษายน ๖๖  ๐๑.๔๔น.

ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาศที่ ๒/๒๕๖๖ )ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๕ ลว.๒๓ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๘ มีนาคม ๖๖  ๐๙.๔๐น.

ประกาศ รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาศที่ ๓

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/- ลว.๑๔ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๔ มีนาคม ๖๖  ๐๙.๕๘น.

ประกาศ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๒ ลว.๒๑ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๒ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๕.๐๕น.

ประกาศ รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/- ลว.๑๑ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๖ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๑.๔๖น.

ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๕ ลว.๑ เมษายน ๖๕) :รับเอกสาร ๔ เมษายน ๖๕  ๑๕.๔๕น.

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ธรรมศาลา SAO : Thammasala

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ..อ่านต่อ 
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัญหาน้ำไหลรินน้อย ..อ่านต่อ
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมตั้งจุดตรวจด่านชุมชนช่วงวันสงกรานต์..อ่านต่อ
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัญหาน้ำไหลรินน้อย ..อ่านต่อ
📣📣📣 เหตุไฟไหม้บริเวณหมู่ที่ 5 ต.ธรรมศาลา ..อ่านต่อ
📣📣📣จ้งเรื่องท่อเมนน้ำประปา หมู่ที่3 เกิดปัญหาน้ำรั่ว..อ่านต่อ
📣📣📣ใสำรวจเรื่องน้ำประปาในบริเวณม.3จุดตรงข้ามบิ๊กซีมินิ ..อ่านต่อ
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ น้ำกำลังขึ้นแท็งค์ไม่ทัน  ..อ่านต่อ

 

ประเมินความโปร่งใส

                 EIT

การประเมินคุณภาพความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ธรรมศาลา

 

กลับหน้าหลัก

ส่วนงานของเรา

ดูรายละเอียดหน่วยงาน