flash banner rotator

กรอบฝากข้อความ

Latest Message: 12 hours, 10 minutes ago

Wrapper

RSS e-GP

  News Show GK3

   -
   +
   12
   ข้อมูลสาธารณะ64 PDF Print E-mail
   Written by Administrator   
   Tuesday, 09 June 2020 14:46
   การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)64

   1.  โครงสร้างหน่วยงาน
   2. ข้อมูลผู้บริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร,สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล
   ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
   3.  อำนาจหน้าที่
   4.  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   5.  ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
   	-แผนที่ตั้งอบต.ธรรมศาลา ........(แผนที่สำรอง)
   6.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      -กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
       -พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา-อบต.ธรรมศาลา
   7.  ข่าวประชาสัมพันธ์
   8.  Q&A
      - เว็บบอร์ด WB
   - เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
   9. Social network
   10. แผนการดำเนินงานประจำปี
   11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   13. คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
   14. คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
   15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   17. E-Service -Link
   18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   20. รายงานผลการใช้จ่า่ยงบประมาณประจำปี
   21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

   - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
   23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   25. นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
   26.
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   29. แนวปฏิบ้ติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.
   	-ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดนครปฐม
       -ร้องเรียนผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี
   31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   - ติดต่อสอบถาม/ ขอรับบริการ
   - FACEBOOK
   33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   34. การประกาศเจตจำนงการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมภิบาล
   35. การมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนางานด้า้นคุณธรรมและความโปร่งใส
   36. การประเมินความเสีียงการทุจริตประจำปี
   37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      - แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 2561-2564
   - แผนปฏิับัติการ ป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

   40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

   Last Updated on Sunday, 15 August 2021 22:30
    
   Banner

   Copyright ? 2009 Thammasala Subdistric Administrative Organization. All Rights Reserved.
   Contact Us: admin@thammasala.go.th Tel:034-900-838 fax:034-900-839

   Mobile 081-857-5556

    

   Google Search

   January 2022
   MTWTFSS
    12
   3456789
   10111213141516
   17181920212223
   24252627282930
   31