เข้าสู่ระบบflash banner rotator

กรอบฝากข้อความ

Latest Message: 51 minutes ago
 • celine nano belt bag grey : Passion the website-- extremely individual pleasant and whole lots to see!
 • betpoly.com : Wow, gorgeous website. Thnx ... Feel free tо surf to my pɑge: Betpoly (betpoly.com («link»
 • Sbobetlol.Com : Wow, attractive portal. Thnx ... my web paցe Sbobetlol (Sbobetlol.Сom («link»
 • Juanita : I every time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of net therefore from now I am using net for content, thanks to web.

RSS e-GP

  News Show GK3

   -
   +
   12
   ประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
   เขียนโดย Administrator   
   วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022 เวลา 10:24 น.

         

                                                         *********

                              ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า

                            ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทร เหล่าประชา ธ ทรงเป็นมหาราชา "ภูมิพล"

                           ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์..........ดังร่มฉัตรปกเกล้าชาวสยาม

                        ทั่วโลกซ้องระบือเลื่องลือนาม.......ขอเดินตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล

                                                         *********

    บันทึก 
   ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

   ข้าพพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนคำบลธรรมศาลา

   **************************************************************************                                


                                                    "...แจ้งหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน..."

              "...อบต.ธรรมศาลา.."ได้เปิดให้ใช้บริการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป..."

      ๑.ที่ทำการ อบต.ธรรมศาลา

        โทรศัพท์ ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๘   โทรสาร ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๙

    ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๐๕ ๐๗๐

               "...และขอยกเลิก 034 289 739 เนื่องจากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้..."

   "... หรือติดต่อผ่านหมายเลขติดต่อชั่วคราว 081 8575 556 // 081 9810 811//  081 9414 377 ..."


              ...จึงประกาศมาเพื่อทราบ...

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๕ ลว.๒๓ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๘ มีนาคม ๖๖  ๐๙.๔๐น.

   ประกาศ รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาศที่ ๓

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/- ลว.๑๔ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๔ มีนาคม ๖๖  ๐๙.๕๘น.

   ประกาศ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๒ ลว.๒๑ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๒ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๕.๐๕น.

   ประกาศ รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/- ลว.๑๑ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๖ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๑.๔๖น.

   ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๕ ลว.๑ เมษายน ๖๕) :รับเอกสาร ๔ เมษายน ๖๕  ๑๕.๔๕น.

   ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๘ ลว.๑๐ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๔ มี.ค. ๖๕  ๑๐.๐๐น.

   ประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๔ ลว.๓ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๔ มี.ค. ๖๕  ๐๙.๔๕น.

   ประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๓ ลว.๓ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๔ มี.ค. ๖๕  ๐๙.๔๕น.

   ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว.๓ มีนาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๓ มี.ค. ๖๕  ๑๖.๐๐น.

   ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๐ ลว.๒๕ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๑ มี.ค. ๖๕  ๑๐.๑๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๙ ลว.๒๕ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๑ มี.ค. ๖๕  ๑๐.๑๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๒๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๒๔ ก.พ. ๖๕  ๑๓.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๒๒ ก.พ. ๖๕  ๑๐.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๑๕ ก.พ. ๖๕  ๑๕.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๑ ลว.๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๑๕ ก.พ. ๖๕  ๑๕.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์จำนวน ๓รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๐ ลว.๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๑๕ ก.พ. ๖๕  ๑๕.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๙ ลว.๙ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๙ ก.พ. ๖๕  ๑๖.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/- ลว.๘ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๘ ก.พ. ๖๕  ๑๔.๐๕น.

   ประกาศ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๖ ลว.๘ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๘ ก.พ. ๖๕  ๑๔.๐๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา รื้อวอลเปเปอร์เก่าพร้อมติดตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๗ ลว.๘ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๘ ก.พ. ๖๕  ๑๔.๐๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๕ รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๓ ก.พ. ๖๕  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๙ ลว.๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๓ ก.พ. ๖๕  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๐ ลว.๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๓ ก.พ. ๖๕  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา งานเดินระบบแลนภายในสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๑ ลว.๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๓ ก.พ. ๖๕  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๒ ลว.๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๓ ก.พ. ๖๕  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปา ม.๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๓ ลว.๓ กุมภาพันธ์ ๖๕) :รับเอกสาร ๓ ก.พ. ๖๕  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)ยูเอชทีชนิดกล่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓ ลว.๒๗ มกราคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๘ ม.ค. ๖๕  ๑๖.๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ล้างเป่าท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว.๒๗ มกราคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๘ ม.ค. ๖๕  ๑๖.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กบ๑๘๖ & ๘๙-๕๓๗๐ นฐ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗ ลว.๒๕ มกราคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๖ ม.ค. ๖๕  ๐๙.๒๐น.

   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐ ลว.๒๕ ม.ค. ๖๕) :รับเอกสาร ๒๖ ม.ค. ๖๕  ๐๙.๒๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/- ลว.-) :รับเอกสาร ๗ ม.ค. ๖๕  ๑๐.๐๐น.

   ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว.๕ มกราคม ๖๕) :รับเอกสาร ๖ ม.ค. ๖๕  ๑๐.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๔ ลว.๒๘ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๙ ธ.ค. ๖๔  ๐๙.๑๕น.

   ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๐ ลว.๒๒ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ ธ.ค. ๖๔  ๑๑.๓๐น.

   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๘ ลว.๑ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ ธ.ค. ๖๔  ๑๔.๐๐น.

   - ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ  ประจำปี 2564

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๘ ลว.๑ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๕ ธ.ค. ๖๔  ๑๐.๐๑น.

   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๙ ลว.๑ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๓ ธ.ค. ๖๔  ๑๐.๐๐น.

   ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเจ้าเหมาสถานที่รับทิ้งขยะฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๗ ๒๘ ตุลาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๙ ต.ค. ๖๔  ๑๕.๒๖น.

   - รายงานทางการเงิน ปี 2564 ไตรมาสที่ 4

   ๑.ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง ผ.ถ. และส.ถ. ๑/๑

   ๒.ประกาศ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามผู้รับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

   ๓.ประกาศ สถานที่ปิดประกาศ ป้าย และหลักเกณฑ์

   ๔.ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง เขต ๑-๔

   ๕.ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ส.ถ. และ ผ.ถ. ๔/๔

   ๖.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เขต ๑ หมู่ ๑

   ๗.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เขต ๒ หมู่ ๒

   ๘.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เขต ๓ หมู่ ๓

   ๙.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เขต ๔ หมู่ ๕

   ๑๐.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๖ ลว.๒๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ก.ย. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ล้างทำความสะอาดถอดย้าย และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๗ ลว.๒๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ก.ย. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๘ ลว.๒๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ก.ย. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๙ ลว.๒๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ก.ย. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ลงหินคลุกภายในตำบลธรรมศาลา จำนวน ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๐ ลว.๑๖ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ ก.ย. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๗ ลว.๙ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.ย. ๖๔  ๑๒.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๘ ลว.๙ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.ย. ๖๔  ๑๒.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๙ ลว.๙ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.ย. ๖๔  ๑๒.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๐ ลว.๙ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.ย. ๖๔  ๑๒.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมมประสบการณ์ปฐมวัยตามโครงการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๖ ลว.๘ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๘ ก.ย. ๖๔  ๑๕.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒,๓, ๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๑ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๔ ส.ค. ๖๔  ๑๑.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๘ ลว.๑๖ สิงหาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ ส.ค. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒, ๓,๕ รวม ๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๗ ลว.๑๑ สิงหาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ ส.ค. ๖๔  ๑๑.๑๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๖ ลว.๑๑ สิงหาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๓ ส.ค. ๖๔  ๑๕.๑๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ปรับปรุงไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ บ้านส่วนใหม่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๘ ลว.๗ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๙ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๐ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๑ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๒ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)ยูเอชที ชนิดกล่องจำนวน ๒,๑๗๓ กล่อง ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๓ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเป่าท่อเมนประปา ม.๒ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๓ ลว.๒ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒ ก.ค. ๖๔  ๑๓.๕๕น.

   ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๒ ลว.๒๘ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๓๐ มิ.ย. ๖๔  ๑๐.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ ชุด ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๙ ลว.๒๔ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๔ มิ.ย. ๖๔  ๑๑.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๘ ลว.๒๔ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๔ มิ.ย. ๖๔  ๑๑.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ - จัดซื้อถังขยะมูลฝอย จำนวน ๖๐ ถัง ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๕ ลว.๒๒ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ มิ.ย. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๒๓๑ นครปฐมฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๔ ลว.๒๒ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ มิ.ย. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๑๘๖ นครปฐมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๓ ลว.๒๒ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ มิ.ย. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๒ ลว.๒๒ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ มิ.ย. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๐ ลว.๑๘ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๐.๕๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ -ซื้อมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำ) จำนวน ๓ รายการ ของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๑๘ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๐.๕๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๑ ลว.๑๖ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ มิ.ย. ๖๔  ๑๐.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๘ ลว.๙ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๑๑ มิ.ย. ๖๔  ๐๙.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒,๓,๕ รวม ๕ บ่อ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๖ ลว.๔ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๗ มิ.ย. ๖๔  ๑๐.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๓ ของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๔ ลว.๒๐ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๐ พ.ค. ๖๔  ๑๕.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๑ ลว.๑๗ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๗ พ.ค. ๖๔  ๑๖.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๙ ลว.๑๒ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๓ พ.ค. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา สำหรับมาไว้ใช้ในกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๘ ลว.๑๑ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ พ.ค. ๖๔  ๑๐.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอยหมายเลข ๘๙-๕๓๗๐นฐ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๗ ลว.๑๑ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ พ.ค. ๖๔  ๑๐.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๔ ลว.๗ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๗ พ.ค. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๒ ลว.๓ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๓ พ.ค. ๖๔  ๑๓.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๓ ลว.๑๖ เมษายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๐ เม.ย. ๖๔  ๑๔.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๒ ลว.๑๖ เมษายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๐ เม.ย. ๖๔  ๑๔.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๑ ลว.๑๖ เมษายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๐ เม.ย. ๖๔  ๑๔.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๙ เมษายน ๖๔) :เอกสารผ่านไลน์ เมื่อ ๑๙ เมษายน ๖๔ เวลา๑๐.๐๐น.

   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔๖

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๐ ลว.๘ เม.ย. ๖๔) :รับเอกสาร ๘ เม.ย. ๖๔  ๑๑.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๙ ลว.๗ เม.ย. ๖๔) :รับเอกสาร ๘ เม.ย. ๖๔  ๑๑.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๕ ลว.๕ เม.ย. ๖๔) :รับเอกสาร ๕ เม.ย. ๖๔  ๑๔.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ ฝาของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๙ ลว.๓๑ มี.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๒ เม.ย. ๖๔  ๑๔.๓๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการสำหรับมาไว้ใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๗ ลว.๒๖ มี.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๙ มี.ค. ๖๔  ๑๕.๕๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการสำหรับมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๑ ลว.๒๔ มี.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๔ มี.ค. ๖๔  ๑๕.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา) :รับไฟล์ข้อมูล ๒๔ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา๑๔.๕๐น.

   -  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๘ ลว.๑๒ มี.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มี.ค. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง (มีการการซ่อมแซม ๑๒ รายการ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๔ ลว.๙ มี.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๑๑ มี.ค. ๖๔  ๑๑.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๓ มี.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๔ มี.ค. ๖๔  ๑๑.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเป่าท่อเมนประประ ม.๒ จำนวน ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕ ลว.๒๕ ก.พ. ๖๔) :รับเอกสาร ๑ มี.ค. ๖๔  ๑๖.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการของ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/๒๓ ลว.๑๗ ก.พ. ๖๔) :รับเอกสาร ๑๗ ก.พ. ๖๔  ๑๖.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล และท่อเมนประปาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/๒๑ ลว.๑๐ ก.พ. ๖๔) :รับเอกสาร ๑๐ ก.พ. ๖๔  ๑๑.๔๕น.

   ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๘ ก.พ. ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.พ. ๖๔  ๐๙.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ ม.๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗ ลว.๔ ก.พ. ๖๔) :รับเอกสาร ๔ ก.พ. ๖๔  ๑๔.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปีงบ ๖๔ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖ ลว.๒ ก.พ. ๖๔) :รับเอกสาร ๓ ก.พ. ๖๔  ๑๑.๑๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๘๙-๕๓๗๐ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา) :รับไฟล์ข้อมูล ๒๖ ม.ค.๒๕๖๔ เวลา๑๔.๑๓น.

   -  รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒ ลว.๒๖ ม.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๖ ม.ค. ๖๔  ๑๐.๔๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกม้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐ ลว.๒๑ ม.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๖ ม.ค. ๖๔  ๐๙.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ(ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ๑๘๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘ ลว.๒๑ ม.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ม.ค. ๖๔  ๑๖.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา) :รับเอกสาร ๒๑ ม.ค.๒๕๖๔ เวลา๑๕.๐๐น.

   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๓ ลว.๒๑ ธ.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๓ ธ.ค. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย มค.-กย.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๑ ลว.๙ ธ.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๙ ธ.ค. ๖๓  ๐๙.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๒๖ พ.ย.๖๓) :เอกสารผ่านไลน์ เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๓ เวลา๑๑.๔๐น.

   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๑ ลว.๒๓ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๓ พ.ย. ๖๓  ๑๑.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับนำมาใช้งานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๐ ลว.๑๗ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๗ พ.ย. ๖๓  ๑๑.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๗ ลว.๑๓ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๖ พ.ย. ๖๓  ๑๑.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๖ ลว.๑๓ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๓ พ.ย. ๖๓  ๑๕.๓๕น.

   ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๕ ลว.๑๑ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๑ พ.ย. ๖๓  ๑๕.๓๐น.

   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๑ ลว.๖ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๐ พ.ย. ๖๓  ๙.๓๐น.

   ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๖ ลว.๒ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๓ พ.ย. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๕ ลว.๓๐ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๓ พ.ย. ๖๓  ๐๙.๐๐น.

   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๔ ลว.๓๐ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๓๐ ต.ค. ๖๓  ๑๕.๓๐น.

   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๒ ลว.๒๙ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๓๐ ต.ค. ๖๓  ๑๐.๒๐น.

   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๗ ลว.๒ ก.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๘ ต.ค. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่๔ ประจำปีงบ ๒๕๖๓

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๐ ลว.๒๒ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ ต.ค. ๖๓  ๑๖.๒๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ ม.๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๙ ลว.๒๒ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ ต.ค. ๖๓  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๖ ลว.๒๑ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๑ ต.ค. ๖๓  ๑๔.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูล และต่อสัญญาซื่อเวปไซค์(โดเมน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๗ ลว.๘ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๙ ต.ค. ๖๓  ๑๖.๑๐น.

   ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ ม.๕ ฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๔ ลว.๘ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๙ ต.ค. ๖๓  ๑๖.๑๐น.

   ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ ม.๕ ฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๑ ลว.๕ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๗ ต.ค. ๖๓  ๘.๔๕น.

   ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๗ ลว.๓๐ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑ ต.ค. ๖๓  ๑๕.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน ๓๐ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๔๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๒ ลว.๒๒ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ ก.ย. ๖๓  ๑๓.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๑ ลว.๒๑ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ ก.ย. ๖๓  ๑๑.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๘ ลว.๑๗ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ ก.ย. ๖๓  ๑๐.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๗ ลว.๑๗ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ ก.ย. ๖๓  ๑๐.๓๐น.

   ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้า้งเหมา ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกฯ ม.๕

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๖ ลว.๑๕ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ ก.ย. ๖๓  ๑๐.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒ ฯ ม.๕ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๓ ลว.๑๑ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๕ ก.ย. ๖๓  ๑๐.๕๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ นำมาไว้ใช้งานกองคลัง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๒ ลว.๑๐ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๑ ก.ย. ๖๓  ๑๓.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองพระยากง ม.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๑ ลว.๓ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๘ ก.ย. ๖๓  ๑๓.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ นำมาไว้ใช้งานกองคลัง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักงานปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกฯ บ้านสระอ้อ ม.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๗ ลว.๑ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๓ ก.ย. ๖๓  ๑๓.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๕ ลว.๓๑ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๓ ก.ย. ๖๓  ๑๓.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๔ ลว.๒๘ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๘ ส.ค. ๖๓  ๑๕.๓๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาเหล็กขนาด 300 ลบ.ม.พร้อมขุดเจาะฯ โดยวิธีประกวดราคา(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๒ ลว.๒๗ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๗ ส.ค. ๖๓  ๑๔.๔๕น.

   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๕ฯ โดยวิธีประกวดราคา(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๘ ลว.๒๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๖ ส.ค. ๖๓  ๑๖.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๓ฯ โดยวิธีประกวดราคา(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๙ ลว.๒๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๖ ส.ค. ๖๓  ๑๖.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๒ โดยวิธีประกวดราคา(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๗ ลว.๒๕ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๕ ส.ค. ๖๓  ๑๔.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ๔๗๓ นครปฐม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๖ ลว.๒๔ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๕ ส.ค. ๖๓  ๑๑.๑๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน  ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๑๓ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๕ ลว.๒๐ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๐ ส.ค. ๖๓  ๑๕.๒๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๘ ลว.๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอกรีตฯ ม.2

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๘ ลว.๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ปรับปรุงถนนฯ ม.3

   - ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนฯ ม.5

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๗ ลว.๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๓  ๑๑.๔๕น.

   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ปรับปรุงถนนฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๖ ลว.๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๕ ลว.๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๔ ลว.๔ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๕ ส.ค. ๖๓  ๐๙.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๓ ลว.๔ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๔ ส.ค. ๖๓  ๐๙.๐๐น.

   ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๑ ลว.๔ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๔ ส.ค. ๖๓  ๑๓.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๐ ลว.๓๐ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๓๑ ก.ค. ๖๓  ๑๐.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑กจ๙๔๑๒ จำนวน ๑ค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการสำหรับนำมาใช้ในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๙ ลว.๒๓ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๙ ก.ค. ๖๓  ๑๒.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๗ ลว.๑๗ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๗ ก.ค. ๖๓  ๑๓.๑๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานใน กองคลั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๔ ลว.๑๖ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๖ ก.ค. ๖๓  ๑๓.๕๐น.

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๓ ลว.๑๖ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๖ ก.ค. ๖๓  ๑๓.๕๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๒ ลว.๑๓ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๓ ก.ค. ๖๓  ๑๐.๕๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๑ ลว.๘ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๘ ก.ค. ๖๓  ๑๐.๔๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๙ ลว.๓ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๓ ก.ค. ๖๓  ๑๐.๔๐น.

   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๕ ลว.๑ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑ ก.ค. ๖๓  ๑๕.๕๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๒ ลว.๒๓ มิ.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๙ มิ.ย. ๖๓  ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๑๘ มิ.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ มิ.ย. ๖๓  ๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน๒๐ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๙ ลว.๔ มิ.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๔ มิ.ย. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๖ ลว.๒๗ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑ มิ.ย. ๖๓  ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการสำหรับใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กองทุน สปสช. ฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการสำหรับนำมาใช้ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๕ ลว.๒๒ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ พ.ค. ๖๓  ๑๓.๕๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับนำมาใช้งานในกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๔ ลว.๒๑ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๑ พ.ค. ๖๓  ๑๒.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ๒๐ เมย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๙ พ.ค. ๖๓  ๑๕.๑๕น.

   เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๑ ลว.๑๙ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๙ พ.ค. ๖๓  ๑๒.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๐ ลว.๑๘ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ พ.ค. ๖๓  ๑๖.๒๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ สำหรับนำมาใช้งานสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๕ ลว.๑๔ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๔ พ.ค. ๖๓  ๑๓.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ สำหรับนำมาใช้งานสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๒ ลว.๘ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๘ พ.ค. ๖๓  ๑๔.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินท่อเมนประปา ม. ๒,๓,๕ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๑ ลว.๗ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๗ พ.ค. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๓ ลว.๒๘ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๘ เม.ย. ๖๓  ๑๕.๕๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับนำมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด นวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๒ ลว.๒๗ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๘ เม.ย. ๖๓  ๑๐.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ -มาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำ)จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๐ ลว.๒๒ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๔ เม.ย. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกภายในตำบลธรรมศาลา ม.๑,๒,๓,๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๑ ลว.๒๓ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๓ เม.ย. ๖๓  ๑๑.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๗ รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๙ ลว.๒๑ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ เม.ย. ๖๓  ๑๑.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (ซื้อฟิลม์กรองแสงฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๔ ลว.๑๕ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๖ เม.ย. ๖๓  ๐๘.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว.๗ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๘ เม.ย. ๖๓  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุท่อเมนประปาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๑ ลว.๗ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๘ เม.ย. ๖๓  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๐ ลว.๗ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๘ เม.ย. ๖๓  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๙ ลว.๑ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๓ เม.ย. ๖๓  ๑๐.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินการตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๓ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒ เม.ย.๒๕๖๓ เวลา๑๓.๕๐น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๔ ลว.๑ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑ เม.ย. ๖๓  ๑๔.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนำมาไว้ใช้ในกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๐ ลว.๒๖ มี.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๗ มี.ค. ๖๓  ๑๔.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสุดท่อเมนประปา และ ภายในบ่อบาดาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๙ ลว.๒๕ มี.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๕ มี.ค. ๖๓  ๐๙.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๘ ลว.๒๔ มี.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๕ มี.ค. ๖๓  ๑๐.๐๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๖ ลว.๑๐ มี.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๑ มี.ค. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับนำมาใช้ตามโครงการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๕ ลว.๙ มี.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๙ มี.ค. ๖๓  ๙.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิง ชนิด CO๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๓ ลว.๕ มี.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๕ มี.ค. ๖๓  ๑๕.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๒๐ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๒๐ ก.พ. ๖๓  ๑๐.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมสภา จำนวน ๑๒ ชุดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๗ ลว.๑๘ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ ก.พ. ๖๓  ๑๕.๐๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปีงบ ๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือรับที่ ๒๕๔ ลว.๑๓ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ ก.พ. ๖๓  ๑๔.๓๐น.

   เรื่องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕ ลว.๑๔ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๑๔ ก.พ. ๖๓  ๑๓.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว.๑๒ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๑๔ ก.พ. ๖๓  ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือรับที่ ๒๑๗ ลว.๖ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๗ ก.พ. ๖๓  ๑๖.๑๐น.

   เรื่องประกาศประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้าฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒ ลว.๕ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๖ ก.พ. ๖๓  ๑๓.๔๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐ ลว.๓ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๔ ก.พ. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๓ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๔ ก.พ. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒,๓ จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖ ลว.๓๑ ม.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๓๑ ม.ค. ๖๓  ๑๕.๕๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ(สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑ ลว.๑๔ ม.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๔ ม.ค. ๖๓  ๑๕.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลังจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐ ลว.๘ ม.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๙ ม.ค. ๖๓  ๑๐.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาลและท่อเมนประปาหมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙ ลว.๘ ม.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๘ ม.ค. ๖๓  ๑๐.๔๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ฯ กบ ๑๘๖ นฐ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๔ ลว.๑๗ ธ.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๗ ธ.ค. ๖๒  ๑๕.๒๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๓ ลว.๑๓ ธ.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๓ ธ.ค. ๖๒  ๑๔.๐๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๑ ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๒ ลว.๖ ธ.ค.๖๒)รับเอกสาร ๙ ธ.ค.๖๒ :๑๑.๐๐น.

   รายงานทางการเงินประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๙ ลว.๒ ธ.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ ธ.ค. ๖๒  ๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๖ ลว.๒๙ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๙ พ.ย. ๖๒  ๑๐.๔๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๓ ลว.๒๒ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๕ พ.ย. ๖๒  ๑๑.๑๕น.

   เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๑ บริเวณที่ดิน นางสาวกิติมา กัลยาพิเชฏฐ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๒ ลว.๒๒ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๒ พ.ย. ๖๒  ๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๑ ลว.๒๒ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๒ พ.ย. ๖๒  ๑๓.๐๐น.

   เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรับเหมา ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๑ ฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๙ ลว.๒๑ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๒ พ.ย. ๖๒  ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยฯ ตั้งแต่ ๑-๓๐ พ.ย๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๘ ลว.๑๙ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๐ พ.ย. ๖๒  ๑๑.๕๐น.

   เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๙ ลว.๑ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑ พ.ย. ๖๒  ๑๔.๔๕น.

   เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้างในเขต อบต.ธรรมศาลาตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/ - ลว.๓๑ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๑ ต.ค. ๖๒  

   เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๘ ลว.๓๑ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๑ ต.ค. ๖๒  ๑๕.๓๕น.

   เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๒๙ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๐ ต.ค.๒๕๖๒ เวลา๐๘.๓๐น.

   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๓ ลว.๑๕ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๗ ต.ค. ๖๒  ๑๑.๑๕น.

   เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๔ ลว.๑๕ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๗ ต.ค. ๖๒  ๑๑.๑๕น.

   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๑๕ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๕ ต.ค.๒๕๖๒ เวลา๑๐.๐๐น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๙ ลว.๙ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๙ ต.ค. ๖๒  ๑๕.๓๐น.

   เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเภยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๘ ลว.๗ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๗ ต.ค. ๖๒  ๑๒.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะฯ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๗ ลว.๗ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๗ ต.ค. ๖๒  ๑๒.๐๐น.

   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๔ ลว.๔ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๔ ต.ค. ๖๒  ๑๐.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ฯ หมู่ ๓ ฯ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๓ ลว.๓ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓ ต.ค. ๖๒  ๑๖.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ ๒ ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ ๓ ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๙( ลว.๒๗ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๗ ก.ย. ๖๒  ๑๕.๔๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๘( ลว.๒๗ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๗ ก.ย. ๖๒  ๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๒ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๖( ลว.๒๖ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ ก.ย. ๖๒  ๑๑.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับนำมาใช้ในงานกองช่า่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๕ ลว.๒๖ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ ก.ย. ๖๒  ๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๔ ลว.๒๔ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๕ ก.ย. ๖๒  ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๓ ลว.๒๔ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๕ ก.ย. ๖๒  ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลัง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับนำมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมภายในบ่อบาดาลและระบบประปา ม.๑,๒,๓,๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมภายในหอถังประปาและภายในบ่อบาดาล ม.๒ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๒ ลว.๒๓ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๓ ก.ย. ๖๒  ๑๐.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซื้อโต๊ะฯ จำนวน ๔ ตัวฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซื้อฉากกั้นห้องฯ จำนวน ๒ ชุดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซื้อชุดเก้าอี้รักแขกฯ จำนวน ๑ ชุดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน ๒๐ ตัวฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๑ ลว.๑๙ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๐ ก.ย. ๖๒  ๐๙.๔๘น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมเก้าอี้สแตนเลส จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑ ลว. ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ก.ย. ๖๒  .น.

   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ ๒ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๙ ลว.๑๓ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๓ ก.ย. ๖๒  ๑๕.๓๐น.

   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ ๓ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๘ ลว.๑๒ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒ ก.ย. ๖๒  ๑๖.๐๐น.

   เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๗ ลว.๑๐ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ ก.ย. ๖๒  ๑๖.๐๐น.

   เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๖ ลว.๙ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ ก.ย. ๖๒  ๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องเก็บของด้านหน้า อบต.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องสภา อบต.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๕ ลว.๕ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๖ ก.ย. ๖๒  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๔ ลว.๓ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๖ ก.ย. ๖๒  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๓ ลว.๓ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๖ ก.ย. ๖๒  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายท่อเมนประปา ม.๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๒ ลว.๓ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๖ ก.ย. ๖๒  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเจ้าเหมา ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนฯ ม.๓ ฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๙ ลว.๓๐ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๐ ส.ค. ๖๒  ๑๖.๒๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนหอถัง จำนวน ๒ หอถังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๗ ลว.๒๙ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๐ ส.ค. ๖๒ ๐๙.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ โดยวิธี E-bidding

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๖ ลว.๒๘ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๘ ส.ค. ๖๒ ๑๑.๕๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๒ ลว.๒๑ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๒ ส.ค. ๖๒ ๑๓.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอม ฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอม ฯ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๙ ลว.๑๔ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๔ ส.ค. ๖๒ ๑๕.๐๐น.

   เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ..หมู่๕ ฯ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๘ ลว.๑๔ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๔ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๓๐น.

   เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ฯ ม.๕

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๖ ลว.๙ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๓ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐น.

   เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๗ ลว.๙ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๓ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐น.

   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๓ ลว.๖ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๒ ๑๑.๒๐น.

   เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาปรับปรุงถนนฯแอสฟัลท์ฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๘ ลว.๒ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ ส.ค. ๖๒ ๑๑.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๑,๕ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๖ ลว.๒๖ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๐๙.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๓ ลว.๒๔ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๔ ก.ค. ๖๒ ๑๓.๕๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬาฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๒ ลว.๑๒ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๘ ก.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๘ ลว.๘ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๘ ก.ค. ๖๒ ๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๕ ลว.๕ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๘ ก.ค. ๖๒ ๑๔.๔๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จำนวน ๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๕ ลว.๕ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๘ ก.ค. ๖๒ ๑๔.๔๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๑ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ ก.ค. ๖๒ ๑๔.๑๒น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา พร้อมติดตั้งฯ จำนวน ๗ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๑ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ ก.ค. ๖๒ ๑๔.๑๒น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมฯ จำนวน ๑๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (รับเอกสาร :๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๓๐)

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๖ ลว.๒๖ มิ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ มิ.ย. ๖๒ ๑๑.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการฯ  วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๔ ลว.๑๗ มิ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๘ มิ.ย. ๖๒ ๑๖.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ  วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๒ ลว.๑๔ มิ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๗ มิ.ย. ๖๒ ๐๙.๒๘น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๐ ลว.๖ มิ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ มิ.ย. ๖๒ ๑๑.๒๘น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมจำนวน 8 รายการฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๑ ลว.๒๓ พ.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๔ พ.ค. ๖๒ ๑๔.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมห้องทำงานส่วนหน้าฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๒ ลว.๒๓ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๔ เม.ย. ๖๒ ๑๔.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารด้านหลังสำนักงานฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๐ ลว.๒ พ.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓ พ.ค. ๖๒ ๑๕.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล้างเป่าท่อเมนประปาฯ หมู่ ๕ จำนวน ๙แห่ง วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๘ ลว.๒๕ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๙ เม.ย. ๖๒ ๑๑.๒๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อที่รองรับขยะมูลฝอยฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๖ ลว.๒๕ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ เม.ย. ๖๒ ๑๔.๐๐น.

   เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาซ่อมแซมฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๗ ลว.๒๕ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ เม.ย. ๖๒ ๑๔.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๑ ลว.๑๐ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๑ เม.ย. ๖๒ ๑๓.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปา วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ไม่มีบันทึกกองคลัง ) แจ้งประกาศ ๔ เม.ย. ๖๒ : ๐๙.๐๐น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๓ ลว.๒๙ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ เมย.๖๒ ๑๑.๐๒น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ฯ,เครื่องสำรองไฟฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๓ ลว.๒๙ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ เมย.๖๒ ๑๑.๐๒น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ HP ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว.๒๕ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๘มีค๖๒ ๙.๓๐น.

   เรื่องยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๘ ลว.๒๑ มี.ค.๖๒) :๑๔.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๑๕ มี.ค.๖๒) :๑๕มีค๖๒ ๑๔.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาฯ ม.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๑๕ มี.ค.๖๒) :๑๕มีค๖๒ ๑๔.๔๕น.

   - เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ฯ เครื่องสำรองไฟฯ วิธีเฉพาะเจาะจง 

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒มีค๖๒ ๙.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔๐ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒มีค๖๒ ๙.๐๐น.

   - เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ(มิเตอร์น้ำ) จำนวน ๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒มีค๖๒ ๙.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องพ่นหมอกควันฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒มีค๖๒ ๙.๐๐น.

   - เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย จำนวน ๑๕,๐๐๐ ฉบับ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๗ ลว.๕ มี.ค.๖๒) :๑๕.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๗ ลว.๕ มี.ค.๖๒) :๑๕.๑๐น.

   - เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๓ ลว.๒๒ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดดรัม เครื่องปริ้นเตอร์รุ่น OKI-410d จำนวน ๑ ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๓ ลว.๒๒ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๐น.

   - เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ปริ้นเตอร์รุ่น HP deskjet ๑๑๐ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๐ ลว.๑๔ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง จำนวน ๙ ผืน

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๘ ก.พ.๖๒) :๑๕.๑๐น.

   ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกผู้เสนอราคาซื้อวัสดุคอมฯ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๘ ก.พ.๖๒) :๑๕.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว.๕ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๕ ลัง วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว.๕ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๘ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑ ลว.๓๑ ม.ค.๖๒) :๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ Printer HP๑๑๐ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๓๐ ม.ค.๖๒) :๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัน วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๓๐ ม.ค.๖๒) :๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗ ลว.๒๔ ม.ค.๖๒) :๑๕.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๕ อัน วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗ ลว.๒๔ ม.ค.๖๒) :๑๕.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓ ลว.๒๒ ม.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๓ ม.ค.๖๒ เวลา-๐๙.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๙ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓ ลว.๒๒ ม.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๓ ม.ค.๖๒ เวลา-๐๙.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๑๔ ม.ค.๖๒) :๑๔.๒๕น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   (ตามรายงานตรวจสอบรายงานการเงิน สตง.จังหวัดนครปฐม ลว.๑๔ ม.ค.๖๒) :๑๔.๒๕น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ธรรมศาลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว.๙ ม.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ ม.ค.๖๒ เวลา-๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ กบ186ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว.๙ ม.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ ม.ค.๖๒ เวลา-๑๓.๓๐น.๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กครอบแบตฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๒ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๑) :๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๒ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๑) :๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพฯ วิธีเฉพาะเจาะจ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๑ ลว.๒๔ ธ.ค.๖๑) :๑๖.๒๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๙ ลว.๑๘ ธ.ค.๖๑) :รับเอกสาร ๑๙ธค.๖๑-๐๙.๐๔น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำหน่ายเศษซากพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่่อมสภาพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๗ ลว.๑๘ ธ.ค.๖๑) :รับเอกสาร ๑๘ธค.๖๑-๐๙.๐๔น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเกลียวตัวล็อคปิดท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๒ ลว.๑๓ พ.ย.๖๑) :รับเอกสาร ๑๔ธค.๖๑-๐๙.๐๔น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาและภายในบ่อบาดาล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๓ ลว.๒๒ พ.ย.๖๑) :๑๔.๓๔น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด ๑๒โวลต์ ๘๕แอมป์ ๒ลูก โดยวิธีขายทอดตลาด

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๗ ลว.๑๕ พ.ย.๖๑) :๑๔.๐๐น.

   เรื่องขายทอดตลาดเศษซากพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพพร้อมรื้อถอนทรัพย์สิน โดยวิธีขายทอดตลาด

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๖ ลว.๑๕ พ.ย.๖๑) :๑๑.๒๓น.

   ประกาศเรื่อง ริบหลักประกันสัญญา

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๑ ลว.๘ พ.ย.๖๑) :๑๖.๑๕น.

   ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๘ ลว.๕ พ.ย.๖๑) :๑๑.๔๐น.

   เรื่องแก้ไขประกาศ การจำหน่ายเศษซากพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๕ ลว.๓๐ ต.ค.๖๑) :๑๓.๓๐น.

   เรื่องการจำหน่ายเศษซากพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

   (ตามหนังสือเผยแพร่และเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ ลว.๑๒ ต.ค.๖๑)แจ้งประกาศเวลา :๑๓.๔๕น.

   เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องหันตลิ่ง ฯ หมู่ ๕

   (ตามหนังสือรับที่ ๑๕๕๑ ลว.๒ ต.ค.๖๑) แจ้งประกาศเวลา:๑๓.๔๕น.

   เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/ว๒๓๐ เรื่องขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพันกงานจ้าง ลว.๒๖ ต.ค.๖๑)

   แจ้งประกาศเมื่อ๒๙ตค.๖๑ :๑๐.๓๕น.- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๒ ลว.๒๕ ต.ค.๖๑) :๑๕.๕๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๑ ลว.๒๔ ต.ค.๖๑) :๑๕.๔๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะประจำท้ายรถขยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๑/๔๓๐ ลว.๑๙ต.ค.๖๑) :๐๙.๐๐น.

   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๓

   การรับลงทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๒

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.11 ต.ค.๖๑) :๑๓.๔๕น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๘ ลว.๑๑ ต.ค.๖๑) :๑๐.๑๕น.

   ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะ ครั้งที่ ๒ ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๗ ลว.๑๐ ต.ค.๖๑) :๑๕.๒๐น.

   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.10 ต.ค.๖๑) :๐๙.๑๕น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๑ ลว.๒๖ ก.ย.๖๑) :๑๓.๕๕น.

   ประกวดราคาจ้างโครงการการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำกัดขยะฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๓ ลว.๒๖ ก.ย.๖๑) :๑๓.๕๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำมันเบนซิน ๙๑ ๙๕ ดีเซลและน้ำมันหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำมันเบนซิน ๙๑ ๙๕ ดีเซลและน้ำมันหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำมันเบนซิน ๙๑ ๙๕ ดีเซลและน้ำมันหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๘ ลว.๒๕ ก.ย.๖๑) :๑๕.๑๐น.

   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะฯ E-bidding

   - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๗ ลว.๒๔ ก.ย.๖๑) :๑๔.๓๕น.

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๕ ลว.๒๐ ก.ย.๖๑) :๑๓.๑๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ๘๕ แอมป์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแก้วพลาสติก จำนวน ๒๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๓ ลว.๑๘ ก.ย.๖๑) :๑๔.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๑ ลว.๑๔ ก.ย.๖๑) :๑๕.๑๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๐ ลว.๑๔ ก.ย.๖๑) :๐๙.๓๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ และสำรองไฟ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๖ ลว.๑๐ ก.ย.๖๑) :๑๔.๑๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถัง ม.๑,ม.๒ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๔ ลว.๔ ก.ย.๖๑) :๑๒.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๑ ลว.๓๑ ส.ค.๖๑) :๑๖.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๘ ลว.๒๙ ส.ค.๖๑) :๑๔.๔๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนำ้มันดีเซล ชนิดธรรมดา และนำ้มันเบนซิน ๙๕ แก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๔ ลว.๒๒ ส.ค.๖๑) :รับเอกสาร ๒๓ สค.๖๑ ๐๘.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดยุงลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๓,๗๕๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๐ ลว.๑๗ ส.ค.๖๑) :๑๓.๔๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือรับที่ ๑๒๖๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ น.) 

   - ขอความอนุเคราะห์ฝาก Uniform Resource Loacal :URL http://ssru.ac.th เพื่อเข้าถึงผ่านระบบ internet

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๒ ลว.๘ ส.ค.๖๑) :๑๖.๒๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล วันแม่แห่งชาติ จำนวน ๘ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๙๗ ลว.๓๑ ก.ค.๖๑) :๑๔.๔๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล ชนิดธรรมดา และนำ้มันเบนซิน ๙๕ แก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่รองรับขยะมูลฝอย ขนาด ๒๐๐ ลิตรพร้อมสกรีน จำนวน ๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๙๖ ลว.๒๕ ก.ค.๖๑) :๑๔.๔๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ กฉ ๔๗๓ นฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๙๐ ลว.๑๖ ก.ค.๖๑) :๑๖.๑๖น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ขนาด ๐.๘๐x๑.๒๐ ซม. จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๘๕ ลว.๖ ก.ค.๖๑) :๑๔.๓๐

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนขนาด ๔ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แก้วพลาสติก) จำนวน ๒๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกสำนักงานปลัด นฐ ๗๔๘๐๑/๒๙๕ ลว.๔ ก.ค.๖๑) แจ้งประกาศ ๖ ก.ค. ๖๑ :๑๔.๑๕น.

   ประกาศรายงานผลรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

   (ไม่มีบันทึกกองคลัง ) แจ้งประกาศ ๓ ก.ค. ๖๑ : ๑๓.๓๕ น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๕ ลว.๒๖ มิ.ย.๖๑) แจ้งประกาศ ๒๗ มิ.ย. ๖๑

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๖ ลว.๒๗มิ.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดยุงลายฯ นำยาพ่นหมอกควันฯ สเปรย์ฉีดยุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือรับที่ ๕๗๓  ลว.๑๐ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๓๑ น.แจ้งประกาศ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๑.๑๕น.)

   ประกาศกรมส่งเสริมฯ เรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๔ ลว.๒๒ มิ.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ๓ ป้ายและ ๑ ผืน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๓ ลว.๒๐ มิ.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปา และเป่าท่อเมน ม.๒และ ม.๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๖๐ ลว.๔ มิ.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ กบ ๑๘๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๗ ลว.๓๑ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน ขนาด ๗.๕HP ไฟ ๓๘๐V ฯ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๓๐ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนชุดผ้าดิสเบรค กบ-๑๘๖ นครปฐมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๓ ลว.๒๕ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว.๒๒ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๔๘ ลว.๑๖ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ ผืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๔๗ ลว.๑๐ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่อง ๔T๐.๘๐ ลิตร จำนวน ๑ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๙ พ.ค.๖๑)

   ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อจัดเครื่องสูบน้ำใต้ดินขนาด ๗.๕ HP จำนวน ๖ เครื่อง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๔๓ ลว.๘ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบริการจัดทำป้ายไวนิล เจาะตาไก่และติดโครงไม้ จำนวน 2ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ DDR๒ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๗ ลว.๒ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX p๓๕๕d จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๑ ลว.๒๔ เมย. ๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำภาชนะรวบรวมขยะอันตรายโครงสร้างเป็นเหล็ก มีหลังคาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๒ ลว.๑๘เม.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑๘,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๓ ลว.๙ เม.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๙ รายการ

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๑ ลว.๒๙ มี.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ายของเหลวฯ รถขยะฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย เดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕ คน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๖ ลว.๒๖ มี.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช็คระยะ ๘๐,๐๐๐ กม.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลว น้ำและน้ำมัน สลับล้อยาง ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตรพร้อมโครงไม้จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๙๔ ลว.๒๑ มี.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๘๔ ลว.๑๓ มี.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด ๑๘,๐๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาและภายในบ่อบาดาล ม.๒ ม,๓ ม.๕ จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๘ ลว.๒๘ ก.พ.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล ชนิดธรรมดา และน้ำมันเบนซิน ๙๕ แก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๐ ลว.๒๐ ก.พ.๖๑)

   ๑.ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน  ๖ โครงการ

   -โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล

   -โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

   -โครงการ จ้างเหมาซ่อมเครื่อมพิมพ์ HP Laserjet ๑๐๑๐

   -โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ งาน

   -โครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุจำนวน  ๑๕ รายการ

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๑ ลว.๒๐ ก.พ.๖๑)

   .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๗ โครงการ

   -โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล

   -โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

   -โครงการ จ้างเหมาจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

   -โครงการ จ้างเหมาล้างปรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ งาน

   -โครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุจำนวน  ๑๕ รายการ

   -โครงการ จัดซื้อน้ำดื่มแก้วพลาสติก จำนวน ๒๐ ลัง

   -โครงการ จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet ๑๐๑๐

   ***********************************************************

   ๑.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ๕ รายการ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)

   ๒.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)

   ๓.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานผลประจำปีฯ ๑,๑๑๒ รายการ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)

   ๔.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ HP๑๐๑๐  วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)

   ๕.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑๕ รายการ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)

   ๖.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปริ้นเตอร์ OKi B๑๐d จำนวน ๑ งาน วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)

   ***********************************************************


   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมฯ ๗ รายการ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๒ ลว.๒๙ มค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ ๓ เครื่อง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๒ ลว.๒๙ มค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังและบ่อบาดาล ม.๑,๓, ๕ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๒ ลว.๒๙ มค.๖๑)

   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ บริเวณหอถังศาลเจ้าหลวงพ่อโตฯ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว. ๒๓ มค. ๖๑)

   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ บริเวณโครงการเดิม บริเวณบ้านนายเดือนฯ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว. ๒๓ มค. ๖๑)

   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ บริเวณโครงการเดิม บริเวณบ้านนายมนัสฯ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว. ๒๓ มค. ๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๕ รายการ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕ ลว. ๒๓ มค. ๖๑)


   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๑๙ มค.๖๑)
   ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและโครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จฯ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๐๒/๕ ลว.๘ มกราคม ๒๕๖๑) 
   ประกาศแสดงสถานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบ ๒๕๖๐ (ลงเมื่อ๑๖:๐๐ น. วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างเหมาสถานที่รับทิิ้งขยะและกำจัดฯ(ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๑๙๕ ลว.๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
   การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑..................
   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...............................

   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างศูนย์เด็กฯ (ตามบันทึกความความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๑๑๑ ลว. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒โครงการ บ้านส่วนใหม่ ม.๕ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๑๑๐ ลว.๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2โครงการ บ้านส่วนใหม่ ม.๕ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๙๙ ลว. ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส่วนใหม่ ม.๕ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๙๔ ลว. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำ คสล.หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 5 รวม 15 จุด (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๘๘๐๒/๙๓ ลว.๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำ คสล.ม.๕ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๘๕ ลว.๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศรายช่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ ๑ ถนนคสล.หมู่ ๒ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๔ ลว.๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

   ประกาศแก้ไขวันที่ในการซื้อเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑,๒ (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ๗๔๘๐๒/๖๖ ลว.๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเปิดเผยราคากลาง สอบราคาจ้าง้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๖๔ ลว.๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเปิดเผยราคากลาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๖๔ ลว.๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างฯ เครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดินฯ (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔ ลว.๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

   แก้ไขประกาศ การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑ ลว.๒๔ มกราคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว.๑๙ มกราคม ๒๕๖๐)

   ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ  ประจำปีงบ ๒๕๕๙ ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๒ ตุลาคม ๕๙)

   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบ ๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๙ กันยายน ๕๙)

   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๔ กรกฎาคม ๕๙)

   ประกาศประมูลราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๒ กรกฎาคม ๕๙)

   ประกาศประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๒๖ พฤษภาคม ๕๙)

   ประกาศประมูลราคาก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๒๗ เมษายน ๕๙)

   ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๒๒ เมษายน ๕๙)

   ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๕๙)

   **************************************************************************************

   สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.ธรรมศาลา ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการค้า ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา

   คนเดียว หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หลายคน หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ที่มีความประสงค์

   จะจดทะเบียน พาณิชย์  กรณี ตั้งใหม่, เปลี่ยนแปลง, เลิก, ออกใบแทน, ตรวจเอกสาร, คัดสำเนา, และรับรองเอกสาร

   ที่เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ธรรมศาลา  สามารถติดต่อได้ที่ อบต.ธรรมศาลา

   อ.เมือง จ.นครปฐม.....เบอร์โทร ๐๓๔-๙๐๐-๘๓๘ โทรสาร ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๙

   **************************************************************************************

   ประกาศ "หากท่านพบเบาะแสการทุจริตหรือส่อไปในทางประพฤติมิชอบ" โปรดแจ้งได้ที่ 

       " ศูนย์ดำรงธรรม อ.เมืองนครปฐม " หรือ " สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครปฐม "

   **************************************************************************************

                                                                                .....กำหนดการ.....

   ภาษีบำรุงท้องที่...                    ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย 

                                                   โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี หรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน.........

   กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี... ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีภายในเดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี

   กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบ...   เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

                                                           ภายใน เดือน มีนาคม ของทุกปี

   ภาษีโรงเรือน และที่ดิน...         ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน

                                                   ซึ่งใช้ต่อเนื่่องกับโรงเรือนและิสิ่งปลูกสร้าง นั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์

                                                   ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่าใช้เป็นที่ทำการค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม

                                                   ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นผู้อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ  เพื่อหารายได้

   กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบ...   -ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

                                                   -ให้ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมิน

   *************************************************************************************                                                                                                                                                                                                       

   **************************************************************************************

   ประกาศ "มท.ได้จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนงานบริการ เพิ่มช่องทางรับฟัง และเรียนรู้ของผู้รับบริการ

   เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงบริการ  "ผ่านทาง www.ict.moi.go.th 

   หรือผ่านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บนwebsite  thammasala.go.th............................................

   **************************************************************************************

   แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2023 เวลา 14:22 น.
    
   ป้ายโฆษณา

   Copyright ? 2009 Thammasala Subdistric Administrative Organization. All Rights Reserved.
   Contact Us: admin@thammasala.go.th Tel:034-900-838 fax:034-900-839

   Mobile 081-857-5556

    

   Google Search

   March 2023
   MTWTFSS
    12345
   6789101112
   13141516171819
   20212223242526
   2728293031