flash banner rotator

กรอบฝากข้อความ

Latest Message: 5 hours, 17 minutes ago
 • Slotwalletgg.com : Excess of a video recreation console, the Xbox 360 is a total media middle that permits customers to play, network, rip, stream and download all types of media, including high-definition movies, music, digital pictures and game content material. The Lytro's capacity to take "living photos" represents an amazing step forward in the sphere of photography. The small, rectangular machine is a digital camera that photographs your complete subject of mild round an object. The machine has a high payou
 • Slotwalletgg.com : Experiments on two domains of the MultiDoGO dataset reveal challenges of constraint violation detection and units the stage for future work and enhancements. The outcomes from the empirical work present that the brand new ranking mechanism proposed will likely be simpler than the previous one in a number of aspects. Extensive experiments and analyses on the lightweight models present that our proposed methods obtain considerably higher scores and substantially improve the robustness of each int
 • HandelsregisterExecy : Hier kann man jederzeit gratis einen Handelsregisterauszug aus dem deutschen Handelsregisterauszug downloaden. Kostenlos. Rattenschwanztierballade
 • freecredit : You can even e-mail the pictures in your album to anyone with a pc and an e-mail account. You've got at your disposal an online photo album that can hold 1,000 photos, and the frame will be set to randomly choose images from this album. When it is completed downloading, the body hangs up the cellphone line and starts displaying the brand new photos one after another. Urbanspoon also has options to upload your individual photos for a restaurant and to connect with mates who are additionally uti

RSS e-GP

  News Show GK3

   -
   +
   12
   ข้อมุลสาธารณะ65 PDF พิมพ์ อีเมล
   เขียนโดย Administrator   
   วันพุธที่ 27 เมษายน 2022 เวลา 12:49 น.
   การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)65
   1.  โครงสร้างหน่วยงาน
   2. ข้อมูลผู้บริหาร
   3.  อำนาจหน้าที่
   4.  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   5.  ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
   	-แผนที่ตั้งอบต.ธรรมศาลา ........(แผนที่สำรอง)
   6.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      -กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
       -พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา-อบต.ธรรมศาลา
   7.  ข่าวประชาสัมพันธ์
   8.  Q&A
      - เว็บบอร์ด WB
   - เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
   9. Social network
   10. แผนการดำเนินงานประจำปี
   11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   13. คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
   14. คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
   15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   17. E-Service -Link
   18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   20. รายงานผลการใช้จ่า่ยงบประมาณประจำปี
   21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
   23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   24.
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   25. นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
   26.
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   29. แนวปฏิบ้ติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.
   	-ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดนครปฐม
       -ร้องเรียนผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี
   31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   - ติดต่อสอบถาม/ ขอรับบริการ
   - FACEBOOK
   33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   34. การประกาศเจตจำนงการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมภิบาล
   35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนางานด้า้นคุณธรรมและความโปร่งใส
   36. การประเมินความเสีียงการทุจริตประจำปี
   37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
       -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564
   40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
   v
   แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2022 เวลา 10:11 น.
    
   ป้ายโฆษณา

   Copyright ? 2009 Thammasala Subdistric Administrative Organization. All Rights Reserved.
   Contact Us: admin@thammasala.go.th Tel:034-900-838 fax:034-900-839

   Mobile 081-857-5556

    

   Google Search

   October 2022
   MTWTFSS
    12
   3456789
   10111213141516
   17181920212223
   24252627282930
   31